Spotkanie robocze

18 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Konsorcjum NLPQT. Jednym z jego celów było wzajemne poznanie się członków konsorcjum, czemu służyły prezentacje tematyki badań i dotychczasowych osiągnięć zespołów zaangażowanych w projekt. Ponadto przedyskutowano plan działań związanych z budową systemu dystrybucji nośnej optycznej oraz systemu kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Równoległe do części poświęconej naukowym aspektom projektu odbywało się spotkanie robocze zespołów administrujących konsorcjum, podczas, którego uzgodniono zasady komunikacji między jednostkami oraz dyskutowano na temat bieżących zadań administracyjnych.