Konferencja Otwarcia

Konferencja Otwarcia Projektu NLPQT odbyła się w dniu 18 lutego 2020 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie konferencji przedstawiciele Partnerów oraz zaproszeni goście przedstawili prezentacje na temat badań naukowych związanych z tematyką Projektu, prowadzonych w ośrodkach Partnerów.

Program konferencji

Sesja 1
10:30-11:00Otwarcie konferencji
wystąpienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
krótka prezentacja projektu
11:00-11:30Maciej Wojtkowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 Spatio-Temporal optical coherence imaging – new tool for in vivo imaging (wykład zaproszony)
11:30-12:00Dariusz Świerad, Fluence
Femtosecond fiber technology – where science meets industry (wykład zaproszony)
12:00-13:00Obiad
Sesja 2
13:00-13:20Grzegorz Soboń, Politechnika Wrocławska
Compact optical frequency combs in the near and mid-infrared
13:20-13:40Przemysław Krehlik, Akademia Górniczo-Hutnicza
Optical fibers in time and frequency transfer
13:40-14:00Bernard Piechal, Instytut Chemii Fizycznej PAN
Pulse Multiplication in Mamyshev Oscillator
14:00-14:20Karol Tarnowski, Politechnika Wrocławska
All-normal dispersion generation of a linearly polarized supercontinuum in an all-fiber system
14:20-14:50Przerwa kawowa
Sesja 3
14:50-15:10Wojciech Gawlik, Uniwersytet Jagielloński
Color centers in diamond (wykład zaproszony)
15:10-15:30Marcin Bober, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Progress in optical atomic clocks at KL FAMO, UMK
15:30-15:50Piotr Kolenderski,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Photons for micro and macro applications
15:50-16:10Radosław Łapkiewicz, Uniwersytet Warszawski
What can photon pair detection do for super-resolution microscopy and phase imaging?
16:10-16:30Przerwa kawowa
Sesja 4
16:30-16:50Paweł Mergo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Technologies of selected classic and microstructured optical fibers from silica glass and high silica glasses
16:50-17:10Erwin Maciak, Politechnika Ślaska
Photonic sensing structures based on functional materials for applications in physical-chemical sensors
17:10-17:30Tomasz Stefaniuk, Uniwersytet Warszawski
Photonic nanostructures in basic and applied research

Streszczenia wykładów