Najważniejszym efektem projektu NLPQT będzie powstanie nowoczesnej infrastruktury badawczej, która zostanie udostępniona przedsiębiorcom w formie specjalistycznych usług dla przemysłu kwantowego i fotonicznego. Powstałe stanowiska umożliwią prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziome z zakresu między innymi rozpowszechniania standardowej częstotliwości optycznej, obsługi systemów dystrybucji klucza kwantowego, czy optycznych pomiarów materiałów biologicznych.

 • Stanowisko do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie (18)


 • Stanowisko do czasowo-rozdzielczych badań materiałów fotoaktywnych (20)


 • Stanowisko pomiarowe do badania własności emisyjnych materiałów fotoaktywnych (21)


 • Stanowisko do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych (22)


 • Stanowisko mikrostrukturyzacji powierzchni metodami ablacji ultrakrótkimi impulsami laserowymi (24)


 • Stanowiska do charakteryzacji i wyznaczania wielkości fizykochemicznych opracowywanych i wytwarzanych fotonicznych oraz mikroelektronicznych struktur sensorowych (25)


 • Stanowiska do kontrolowanego wytwarzania, dozowania oraz pomiaru wzorcowych mieszanin gazowych do badań w mikroelektronicznej i fotonicznej sensoryce (26)


 • Stanowisko do badania właściwości magnetooptycznych struktur fotonicznych (27)


 • Kompleksowe stanowisko do pomiarów fotometrycznych (52)


 • Stanowisko do spektroskopii ze źródłem kriogenicznym/niskotemperaturowym (62)


 • Spektrometr na wysokie temperatury (63)


 • Ultraszybki tomograf optyczny OCT do badań okulistycznych wykorzystujący technikę laserów strojonych (64)


 • Fazoczułe układy odwzorowujące z dynamicznym usuwaniem pola plamkowego oraz dystorsji frontu falowego związanych z użyciem światła spójnego (65)


 • Układ mikroskopowy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej do obrazowania funkcjonalnego na poziomie komórkowym przy użyciu nanocząstek (66)


 • Układ skaningowego mikroskopu koherencyjnego OCM (67)


 • Stanowisko testowe interfejsów kwantowych (69)


 • Układ szerokopasmowej spektroskopii typu pompa-sonda do systemów solotronicznych (72)


 • Kriogeniczny mikroskop konfokalny (78)


 • Układ tomografu OCT ze strojonym źródłem światła o długim zakresie obrazowania (80)


Skip to content