Dr hab. Inż. Jarosław Sotor

Pełni funkcję Kierownika Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej. Jest przedstawicielem Politechniki Wrocławskiej w Komitecie Sterującym projektu NLPQT. Stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w 2011 i 2015 r. Prowadzi badania nad układami generacji i wzmacniania ultrakrótkich impulsów światła w układach całkowicie światłowodowych i laserach ciała stałego. Jest autorem pionierskich prac badawczych z zakresu zastosowania nowych nanomateriałów (grafen, czarny fosfor, izolatory topologiczne oraz metaliczne nanorurki węglowe) do uzyskania pasywnej synchronizacji modów w laserach. W swoich pracach dąży do praktycznych zastosowań wyników badań podstawowych. Jest współtwórcą licznych oryginalnych konstrukcji systemów laserowych stosowanych w kilku laboratoriach badawczych. Prowadzi aktywną współpracę zarówno z grupami badawczymi min. z UMCS, ITME, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu w Shenzen, jak również firmami m. in. Trumpf GmbH. Jest współautorem ponad 85 publikacji indeksowanych w JCR (cytowanych ponad 2300 razy).

Politechnika Wrocławska
ul. wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego
27, 50-370 Wrocław

Skip to content