Dr Michał Karpiński

Po uzyskaniu doktoratu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 r. dr Michał Karpiński odbył staż podoktorski w ramach Stypendium Marie Curie na Uniwersytecie Oksfordzkim, pracując nad optycznymi technologiami kwantowymi. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierując Laboratorium Fotoniki Kwantowej. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu eksperymentalnej optyki kwantowej i ma duże doświadczenie w tomografii stanów i procesów kwantowych. W szczególności po raz pierwszy zademonstrował deterministyczne soczewki czasowej dla kwantowych impulsów światła. Począwszy od 2019 r. kieruje projektem TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Czysto fazowe kształtowanie impulsów światła do zastosowań w technologiach kwantowych” oraz od 2020 r. pracami grupy warszawskiej w międzynarodowym projekcie QuICHE (Quantum information & communication with high-dimensional encoding – Informacja kwantowa i komunikacja z wykorzystaniem kodowania o wysokiej wymiarowości) w ramach programu QuantERA Unii Europejskiej.

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Ludwika Pasteura 5
02-093 Warszawa