Prof. Dr hab. Paweł Mergo

Absolwent Wydziału Chemii UMCS, kierownik Pracowni Technologii Światłowodów, posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w zakresie technologii wytwarzania i metrologii klasycznych i mikrostrukturalnych włókien światłowodowych zdobyte w Polsce oraz za granicą (staże naukowe m. in. na Quebec University w Kanadzie oraz Vrije Universitaet Brussel w Belgii). Jego główne zainteresowania naukowe związane są z opracowywaniem technologii nowych rodzajów nisko i wysoko dwójłomnych światłowodów klasycznych i mikrostrukturalnych światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerów, optymalizacji teoretycznej światłowodów, pomiarami ich właściwości transmisyjnych i sensorowych oraz opracowywaniem nowych materiałów użytecznych w technologii światłowodów. Jest autorem ponad 300 artykułów i opracowań naukowych (index H = 21). Do chwili obecnej był kierownikiem i wykonawcą ok 20 projektów finansowanych z NCN, NCBiR, 6 PR UE, 7 PR UE, Horyzont 2020 oraz zleceń celowych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
ul. plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-400 Lublin