O wydarzeniu

Termin:
Miejsce: Centrum Kongresowe Pollitechniki Wrocławskiej

W dniach 25-26 września 2023 roku odbyły się warsztaty naukowe, których tematyka dotyczyła Laboratoriów Technologii Fotonicznych powstających w ramach Narodowego Laboratorium Technologii Fotonicznych i Kwantowych. W ich trakcie zaprezentowane zostały możliwości zbudowanych stanowisk badawczych wraz z ofertą usług dla naukowców i przemysłu. Omówiono takie zagadnienia jak:

  • – projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów standardowych i specjalnych wykonanych ze szkieł krzemionkowych i miękkich,
  • – spektroskopia z wykorzystaniem grzebieni częstotliwości optycznych,
  • – spektroskopia w zakresie spektralnym THz,
  • – podstawy i możliwości technik pomiarowych OCT i pompa sonda,
  • – obrazowanie optyczne – podstawy, rozwiązania techniczne i możliwości,
  • – wytwarzanie mikro i nanostruktur z wykorzystaniem technologii laserowych i litograficznych,
  • – możliwości zastosowań nanostruktur w fotonice.

 

Warsztaty odbyły się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, mieszczącym się przy ul. Janiszewskiego 8.

Program

8:30-9:15 Rejestracja i przerwa kawowa
9:15-9:30 Rozpoczęcie warsztatów
9:30-10:40 Sesja 1

Łukasz Sterczewski, Politechnika Wrocławska

THz radiation – generation, detection, and applications

Piotr Fita, Uniwersytet Warszawski

Pump-probe measurements of photophysical processes' dynamics

10:40-11:10 Przerwa kawowa
11:10-12:55 Sesja 2

Piotr Masłowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Laser spectroscopy with optical frequency combs

Piotr Kałużyński, Politechnika Śląska

Photonic and microelectronic chemical sensors - from fundamentals to industrial applications

Maciej Szkulmowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Imaging cell and tissue dynamics using optical coherence tomography

12:55-14:10 Przerwa obiadowa
14:10-15:55 Sesja 3

Radek Łapkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Fluorescence microscopy: new hardware and applications in bioimaging

Arkadiusz Antończak, Politechnika Wrocławska

Laser micromachining

Piotr Wróbel, Uniwersytet Warszawski

Nanostructured optical materials for applications in optoelectronics, photovoltaics and biosensors

15:55-16:25 Przerwa kawowa
16:25-17:10 Sesja 4

Aleksander Budnicki, Trumpf GmbH

The power of choice: TRUMPF ultrafast technology buildings blocs for scientific and industrial applications

8:30-9:00 Przerwa kawowa
9:00-10:00 Wycieczka po laboratoriach
10:00-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:15 Sesja 5

Karol Tarnowski, Politechnika Wrocławska

Introduction to fiber optics: optical properties, fiber types and designing methods

Maciej Grzesiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

The chemical basis of silica glass and high silica glasses fiber technology

Adam Filipkowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Beyond silica limits: specific properties of optical fibers made of soft glass

12:15-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-15:00 Sesja 6

Tadeusz Martynkien, Politechnika Wrocławska

Applications of polychromatic interferometry in metrology of basic optical fibers parameters

Michał Dłubek, Fibrain

Commercial technologies for manufacturing telecom and specialty optical fibers

Mateusz Pielach, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Ultrafast all-fiber laser oscillator with a new type of artificial saturable absorber and its noise characterization