Najważniejszym efektem projektu NLPQT będzie powstanie nowoczesnej infrastruktury badawczej, która zostanie udostępniona przedsiębiorcom w formie specjalistycznych usług dla przemysłu kwantowego i fotonicznego. Powstałe stanowiska umożliwią prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziome z zakresu między innymi rozpowszechniania standardowej częstotliwości optycznej, obsługi systemów dystrybucji klucza kwantowego, czy optycznych pomiarów materiałów biologicznych.

Znajdź sprzęt

Filtruj

 • Węzeł systemu dystrybucji nośnej optycznej (1)


 • Optyczny grzebień częstotliwości z laserem pracującym w paśmie 1 um (2)


 • Spawarka światłowodowa z układem odtwarzania pokrycia i przygotowania włókna (3)


 • Kamera termowizyjna (5)


 • Przestrajalne źródło CW (6)


 • Rubidowy wzorzec częstotliwości z możliwością synchronizacji z GPS (7)


 • Stanowisko do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie (18)


 • Stanowisko do testowania metamateriałów i trójwymiarowych nanostruktur (19)


 • Stanowisko do czasowo-rozdzielczych badań materiałów fotoaktywnych (20)


 • Stanowisko pomiarowe do badania własności emisyjnych materiałów fotoaktywnych (21)


 • Stanowisko do preparatyki próbek materiałów biofotonicznych (22)


 • Stanowisko mikrostrukturyzacji powierzchni metodami ablacji ultrakrótkimi impulsami laserowymi (24)


 • Stanowiska do charakteryzacji i wyznaczania wielkości fizykochemicznych opracowywanych i wytwarzanych fotonicznych oraz mikroelektronicznych struktur sensorowych (25)


 • Stanowiska do kontrolowanego wytwarzania, dozowania oraz pomiaru wzorcowych mieszanin gazowych do badań w mikroelektronicznej i fotonicznej sensoryce (26)


 • Stanowisko do badania właściwości magnetooptycznych struktur fotonicznych (27)


 • Elementy składowe do budowy profilometru optycznego (38)


 • Układ stacji R&D do mikroobróbki laserowej z laserem femtosekundowym (39)


 • System do pomiaru dyspersji chromatycznej włókien optycznych w bardzo szerokim zakresie spektralnym (50)


 • Stanowisko do wytwarzania światłowodowych siatek Bragga (51)


 • Kompleksowe stanowisko do pomiarów fotometrycznych (52)


 • Wyciągarka światłowodów mikrostrukturalnych ze szkła krzemionkowego i szkieł typu high silica (53)


 • Źródło supercontinuum (zakres spektralny UV-VIS i VIS-IR) wraz z zestawem filtrów i akcesoriami (54)


 • Zestaw optycznych analizatorów widma (55)


 • Stanowisko do obróbki szkła (57)


 • System światłowodowego czujnika rozłożonego (58)


 • Analizator termomechaniczny (59)


 • Zestaw do syntez nanokryształów (60)


 • Stanowisko do spektroskopii ze źródłem kriogenicznym/niskotemperaturowym (62)


 • Spektrometr na wysokie temperatury (63)


 • Ultraszybki tomograf optyczny OCT do badań okulistycznych wykorzystujący technikę laserów strojonych (64)


 • Fazoczułe układy odwzorowujące z dynamicznym usuwaniem pola plamkowego oraz dystorsji frontu falowego związanych z użyciem światła spójnego (65)


 • Układ mikroskopowy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej do obrazowania funkcjonalnego na poziomie komórkowym przy użyciu nanocząstek (66)


 • Układ skaningowego mikroskopu koherencyjnego OCM (67)


 • Stanowisko testowe interfejsów kwantowych (69)


 • Stanowisko eksperymentalne obrazowania kwantowego (70)


 • Mobilne stanowisko do produkcji ultrazimnych atomów cezu (71)


 • Układ szerokopasmowej spektroskopii typu pompa-sonda do systemów solotronicznych (72)


 • Układ do wytwarzania hybrydowych struktur półprzewodnik-dielektryk i półprzewodnik-metal (73)


 • Kriogeniczny mikroskop konfokalny (78)


 • Układ tomografu OCT ze strojonym źródłem światła o długim zakresie obrazowania (80)


Skip to content