Spotkanie robocze

18 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Konsorcjum NLPQT. Jednym z jego celów było wzajemne poznanie się członków konsorcjum, czemu służyły prezentacje tematyki badań i dotychczasowych osiągnięć zespołów zaangażowanych w projekt. Ponadto przedyskutowano plan …