O nas

Pracownicy Laboratorium Ultradokładnej Metrologii Optycznej i Spektroskopii (LUMOS) prowadzą badania kształtów linii widmowych cząsteczek w widzialnym i podczerwonym zakresie widma. Stosowanie metod spektroskopii we wnękach optycznych zapewnia dokładną oś częstotliwości i zaniedbywalnie małą funkcję aparaturową. Metody te są szczególnie użyteczne w pomiarach słabych linii, ważnych w badaniach atmosfery, w detekcji śladowych ilości gazów oraz w badaniach podstawowych. Spektroskopia strat we wnęce (cavity ring-down spectroscopy – CRDS) jest stosowana i rozwijana od 2009 r. Ostatnio opracowano dwie nowe metody spektroskopii we wnęce optycznej, bazujące na pomiarze absorpcji i dyspersji w domenie częstotliwości. Są to spektroskopia szerokości modów (cavity mode width spectroscopy – CMWS) i spektroskopia dyspersji modów (cavity mode dispersion spectroscopy – CMDS).

Odwiedź oficjalną stronę

W ramach grupy rozwijane są także metody spektrosopii szerokopasmowej, oparte na wykorzystaniu grzebieni częstotliwości optycznych. Pozwalają one uzyskać widma o rozdzielczości o rzędy wielkości lepszej niż dotychczas stosowane techniki szerokpasmowe, w tym spektrometria FTIR. Nowe metody stosowane są w badaniach podstawowych oddziaływań międzymolekularnych, dynamiki reakcji chemicznych, jak i w badaniach motywowanych zastosowaniami atmosferycznymi (zmiany klimatu) i astrofizycznymi.