Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał w 1945 r. i jest obecnie największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby absolwentów. Należy również do elitarnego grona 10 szkół wyższych w kraju, które uzyskały status uczelni badawczej.

Uczelnię tworzy 16 wydziałów (w tym trzy medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT). Wydziały oferują kandydatom łącznie ponad sto kierunków studiów: humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych i medycznych.

Na wszystkich rodzajach studiów kształci się ponad 20 tysięcy studentów. W obu kampusach UMK: toruńskim i bydgoskim pracuje 4348 osób, z czego więcej niż połowa to nauczyciele akademiccy. Do tej pory mury UMK opuściło ok. 200 tysięcy absolwentów.