Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski, lider Projektu, to największa i jedna z najlepszych szkół wyższych w Polsce. Jest jednym z największych pracodawców w Polsce, zatrudnia ponad 7 tysięcy pracowników, w tym prawie 4 tysiące nauczycieli akademickich, kształci prawie 50 tysięcy studentów i ponad 3 tysiące doktorantów. Na UW realizowanych jest przeszło 1500 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych programów grantowych, włącznie z najbardziej prestiżowymi grantami ERC.

Uniwersytet dba o współpracę naukową z przemysłem i biznesem – na UW działa Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, którego zadaniem jest ułatwianie komercjalizacji wyników badań naukowych. UW może pochwalić się jedną z największych komercjalizacji badań naukowych w Polsce, w ramach której zawarto kontrakty o wartości przekraczającej 600 mln dolarów (zespół, w skład którego wchodzili m. in pracownicy Wydziału Fizyki UW został za to osiągnięcie nagrodzony Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP). Pracownicy UW dokonują rocznie kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych