Projekt NLPQT był promowany podczas Konferencji INTEGRATED OPTICS – Sensors, Sensing Structures and Methods (IOS), która stanowiła forum do dyskusji na temat rozwoju w obszarze optoelektroniki, optyki zintegrowanej i struktur fotonicznych. Konferencja odbyła się w Szczyrku od 28 lutego do 3 marca. Sesja w całości poświęcona perspektywom dla infrastruktury NLPQT odbyła się 2 marca.

Lista tematów konferencji objęła między innymi:

 • czujniki optoelektroniczne i struktury czujnikowe,
 • elementy i obwody czujników optoelektronicznych,
 • nano- i mikrotechnologie w optyce zintegrowanej,
 • zintegrowane układy optyczne do przetwarzania sygnałów optycznych,
 • aktywne i pasywne elementy falowodów, modulatory i przełączniki,
 • zintegrowane falowody planarne, materiały i technologie wytwarzania zintegrowanych obwodów optycznych i fotonicznych,
 • mechatronikę,
 • charakteryzację liniowych i nieliniowych urządzeń światłowodowych,
 • zintegrowane układy optyczne do przetwarzania sygnałów optycznych,
 • czujniki do monitoringu środowiska,
 • metody numeryczne i półanalityczne do modelowania optyki falowodowej,
 • metody rozpoznawania wzorców do zastosowań w technikach detekcyjnych,
 • nowe metody metrologiczne w optoelektronice, optyka zintegrowana i techniki sensoryczne.
Skip to content