Mgr Inż. Artur Binczewski

Uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie informatyki na Politechnice Poznańskiej w 1993 roku. Obecnie jest kierownikiem Pionu Technologii Sieciowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). Kieruje zespołem odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie polskiej optycznej sieci internetowej – PIONIER i Poznańskiej Sieci Miejskiej. Artur Binczewski był zaangażowany w wiele projektów badawczych zarówno finansowanych przez Komisję Europejską, jak i krajowych,  m. in.  SEQUIN, ATRIUM, 6NET, EMANICS, FEDERICA, GEYSERS, NOVI, GN1 / GN2 / GN3 / GN4, OpenQKD i NLPQT. Koordynował także projekty PORTA OPTICA STUDY, PHOSPHORUS, NEWMAN, 100NET, ALIEN i FELIX. Aktualnie koordynuje projekt PIONIER-LAB znajdujący się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych. Jest także głównym polskim przedstawicielem w konsorcjum GÉANT i członkiem EOSC Landscape WG..

Jego zainteresowania badawcze dotyczą aspektów architektonicznych płaszczyzn sterowania i zarządzania w sieciach optycznych, protokołów dla sieci nowej generacji i zaawansowanego strumieniowania multimediów (8K i więcej w kinach cyfrowych), systemów dystrybucji czasu i częstotliwości oraz kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego.

>>E-mail <<

Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Wieniawskiego 17/19
61-704 Poznań