Prof. Dr hab. Czesław Radzewicz

Prof. dr hab. Czesław Radzewicz zdobywał doświadczenie naukowe pracując na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także na Uniwersytecie Stanowym Oklahomy w Rochester i na Uniwersytecie w Tubingen, podczas licznych wyjazdów naukowych. Jest uznanym specjalistą w zakresie fizyki laserów, realizował pionierskie w Polsce badania w obszarach takich jak dynamika procesów ultraszybkich i doświadczalna optyka kwantowa. Pod jego kierownictwem zbudowano wiele urządzeń pomiarowych unikatowych w skali światowej.  Jest także koordynatorem i współtwórcą ogólnopolskich inicjatyw badawczych, mających na celu stworzenie w Polsce infrastruktury naukowej na poziomie światowym, takich jak Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Polski Optyczny Zegar Atomowy (POZA). Jest także współzałożycielem Centrum Laserowego, wspólnego laboratorium Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kieruje Narodowym Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych oraz projektem NFP Team-NET, którego celem jest stworzenie nowatorskiej aparatury badawczej pozwalającej przyspieszyć diagnostykę białaczek i usprawnić jej efektywność.

>>E-mail <<

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Ludwika Pasteura 5
02-093 Warszawa