Dr hab. Inż. Erwin Maciak

Zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 2005 r. Do 2009 roku pracował w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej na stanowisku adiunkta. W 2009 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Główny nurt jego zainteresowań to realizacja prac naukowo-badawczych i projektowych prowadzących do opracowania chemooptycznych i chemoelektronicznych struktur czujnikowych, opto- i mikroelektronicznych sensorów gazów oraz charakteryzacja przetworników wraz z analizą mechanizmów oddziaływania badanego analitu gazowego na fizykochemiczne właściwości materiału receptorowego w strukturze czujnika.

Jego dorobek naukowy stanowi ponad 150 publikacji i opracowań naukowych, w tym 52 publikacje w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science (indeks Hirscha H = 16, liczba cytowań 602). Wymiernym efektem aplikacyjnym prowadzonych przez niego prac jest także uzyskanie, jako współtwórca, sześciu patentów krajowych oraz udział w opracowaniu czterech oryginalnych osiągnięć projektowo-konstrukcyjnych.

>>E-mail <<

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice