Prof. Dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska Macukow ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1970. W roku 1979 uzyskała stopień doktora, w roku 1988 stopień doktora habilitowanego, a w roku 1997 tytuł naukowy profesora. Przez większość swojej kariery naukowej była zatrudniona w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW, gdzie współtworzyła Zakład Optyki Informacyjnej, w którym pracuje do dziś. W przeszłości pracowała również w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki UW. Odbyła liczne staże naukowe we Francji (na Université Franche-Comté, Besançon), Kanadzie (na Université Laval, Québec) i Hiszpanii (na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie). Tematyką jej badań jest optyka informacyjna, optyka fourierowska, holografia, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, fotonika.

Prof. Chałasińska-Macukow była bardzo aktywna na polu organizacyjnym i pełniła liczne funkcje we władzach Uniwersytetu Warszawskiego. Przez dwie kadencje była Rektorem UW, pełniła także funkcję Prorektora UW, Dziekana i Prodziekana Wydziału Fizyki UW, a także była członkiem zarządu licznych towarzystw i komitetów naukowych (m. in. w Polskim Towarzystwie Fizycznym, Polskim Komitecie Optoelektroniki, Europejskim Towarzystwie Optycznym, Międzynarodowej Komisji Optycznej). Została nagrodzona m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

>>E-mail <<

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Ludwika Pasteura 5
02-093 Warszawa