Prof. Dr hab. Piotr Kossacki

Prof. dr hab. Piotr Kossacki ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1994 roku, gdzie również uzyskał stopień doktora fizyki w roku 1998. W latach 1998–1999 pracował w ramach stażu podoktorskiego w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Lozannie (EPFL), w grupie prof. Benoit Deveaud. Po powrocie do Warszawy otrzymał stanowisko adiunkta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 do 2011 roku był stypendystą programu Marie Curie (7PR IEF) w Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych w Grenoble w grupie Marka Potemskiego. Od 2011 r. pracował na Uniwersytecie Warszawskim jako profesor nadzwyczajny, a od 2019 r. jako profesor zwyczajny.

Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest magnetospektoskopia studnikwantowych II-VI i kropek kwantowych (QD), a także nanostruktur z rozcieńczonymi półprzewodnikami magnetycznymi, w szczególności QD z pojedynczymi jonami magnetycznymi. Zainicjował wiele dziedzin badań na Uniwersytecie Warszawskim, takich jak ultraszybka magnetospektroskopia, pomiary w nanosekundowych impulsowych polach magnetycznych, manipulacja pojedynczym jonem magnetycznym w półprzewodnikowych kropkach kwantowych. Był także zaangażowany w pierwszą demonstrację spójnej precesji pojedynczego spinu Mn w kropce kwantowej.

Piotr Kossacki nadzorował 8 doktorantów, jest współautorem ponad 200 recenzowanych artykułów i jednego rozdziału książki.

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Ludwika Pasteura 5
02-093 Warszawa