Dr hab. Piotr Masłowski

Piotr Masłowski jest absolwentem studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2009-2011 jako laureat programu MNiSW Mobilność Plus odbył staż podoktorski w Instytucie JILA w Boulder, USA w grupie prof. Juna Ye, natomiast w roku 2013 staż naukowy w firmie IMRA America (USA). Jest laureatem konkursów Narodowego Centrum Nauki (programy SONATA, OPUS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Homing Plus), jak również stypendystą „Stephenson Distinguished Visitor Programme” oraz „PIER Fellowship” przyznanych przez DESY i Uniwersytet w Hamburgu (Niemcy). Współpracuje z grupami badawczymi w Szwecji, Chorwacji, Niemczech, Szwajcarii, i Włoszech. Jest współautorem ponad 40 publikacji naukowych oraz 46 wystąpień na konferencjach międzynarodowych, wygłosił 16 zaproszonych referatów w ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie. Jest także członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji powołanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Tematyka badawcza:

  • Spektroskopia szerokopasmowa z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych
  • Szerokopasmowe pomiary czasowo-rozdzielcze dla procesów fizycznych i reakcji chemicznych
Skip to content