dr hab. Yuriy Stepanenko

Yuriy Stepanenko ukończył Uniwersytet Dniprowski (Ukraina) w 1997 r. Następnie przeniósł się do Polski i rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN), gdzie uzyskał stopień doktora chemii fizycznej w 2002 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 r. W trakcie swojej kariery naukowej pracował w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Spędził także kilka lat w USA, gdzie odbył staże podoktorskie na University of Nevada i Montana State University. Obecnie jest kierownikiem Centrum Laserowego i profesorem Instytutu Chemii Fizycznej PAN.
Yuriy Stepanenko jest uznanym specjalistą w dziedzinie laserów impulsowych dużej mocy i laserów femtosekundowych. Ma bogate doświadczenie w modelowaniu, projektowaniu, realizacji i charakteryzacji źródeł laserowych impulsów femtosekundowych, opracowywaniu nowych metod pomiarowych w optyce nieliniowej i stosowaniu ultraszybkich technik spektroskopii laserowej. Opracował i zbudował wiele innowacyjnych laserów femtosekundowych, wzmacniaczy impulsów, laserowych urządzeń diagnostycznych i eksperymentalnych układów optycznych. Opublikował ponad 40 artykułów, jest współautorem 9 patentów i 4 wniosków patentowych.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Marcina Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa