10 kwietnia 2020 r. budynki Wydziału Fizyki UW uzyskały połączenie światłowodowe z ogólnopolską siecią akademicką PIONIER. Połączenie, wykorzystujące tzw. ciemne światłowody, umożliwi odbiór wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w ramach Krajowego Systemu Wytwarzania i Dystrybucji Wzorcowej Nośnej Optycznej oraz realizację połączeń kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego (QKD) w ramach Laboratorium Technologii Kwantowych Na UW bezpośrednimi odbiorcami sygnałów będą: Laboratorium Gazów Kwantowych Laboratorium Fotoniki Kwantowej.