Koordynator

Głównym celem Krajowego Systemu Wytwarzania i Dystrybucji Wzorcowej Nośnej Optycznej jest stworzenie ultrastabilnego systemu laserowego, który będzie można połączyć z optycznym zegarem atomowym, oraz z siecią dystrybucyjną wykorzystującą łącza światłowodowe. Optyczny sygnał wzorcowy o niskim szumie fazowym zostanie przesłany do uczestników konsorcjum NLPQT, gdzie będzie dostępny dla zainteresowanych partnerów przemysłowych. Zbudowany system umożliwi wdrożenie szeregu usług skierowanych do branży fotonicznej, optycznej, chemicznej i pokrewnych w obszarach wymienionych poniżej:

Lokalny dostęp do
ultrastabilnej nośnej optycznej

Niskoszumny sygnał częstotliwości optycznej z ultrastabilnej wnęki może być stosowany we wszystkich aplikacjach, w których konieczna jest stabilność krótkoterminowa lub synchronizacja (w przypadku dystrybucji sygnału). Stabilność w skalach czasowych do 100 s jest o ponad dwa rzędy wielkości lepsza niż w przypadku masera wodorowego. W połączeniu z optycznym zegarem atomowym możliwe jest uśrednienie sygnału częstotliwości i uzyskanie stabilności odpowiedniej do wykrywania anomalii grawitacyjnych w skali czasowej sekund lub minut. Sygnał referencyjny może być dostarczony do lokalizacji klienta.

Charakteryzacja laserów

  • Kalibracja długości fali laserów pracy ciągłej:
    • w odniesieniu do lambda-metru z absolutną dokładnością 60 MHz (zakres 350-1700 nm),
    • w odniesieniu do stabilizowanego grzebienia częstotliwości optycznej z absolutną dokładnością <5 kHz (możliwość osiągnięcia poziomu 1 Hz dla zakresów 650–950 nm i 1050–2000 nm),
  • Pomiar szerokości linii i stabilności laserów pracy ciągłej za pomocą wzorcowej nośnej optycznej i grzebienia częstotliwości.

Sygnały wzorcowe

  • Przeniesienie stabilności nośnej optycznej do wybranego zakresu częstotliwości od światła widzialnego do średniej podczerwieni
  • Sygnał z zakresu częstotliwości radiowych (RF) o niskim i znanym szumie fazowym do kalibracji urządzeń pomiarowych, pomiarów widma szumów testowanych źródeł RF itd.

Doradztwo

  • Wnęki optyczne, stabilizacja laserów, kontrola częstotliwości, systemy wysokiej próżni dla metrologii
  • Charakteryzacja laserów pracy ciągłej w szerokim zakresie długości fal, do zastosowań takich jak żyroskopy światłowodowe, laserowe wzorce częstotliwości, laserowa spektroskopia molekularna.