W ramach Laboratorium 1 Projektu NLPQT zestawiono łącze testowe umożliwiające dystrybucję referencyjnej częstotliwości optycznej w sieci PIONIER na trasie Toruń-Poznań-Toruń za pomocą dedykowanych światłowodów. W testowanym łączu jako sygnał referencyjny transmitowane było ultrawąskie spektralnie światło lasera o długości fali 1542,14 nm, a dzięki bezpośredniemu zdudnianiu sygnału nadawanego i odbieranego w badanej „pętli” możliwe było  wykonanie dokładnego pomiaru skuteczności stabilizacji w zbudowanym systemie transmisyjnym. W testowanej linii o długości 600 km uzyskano długoterminową stabilność dystrybuowanego sygnału na poziomie 10^-20 (dla 10^5 s czasu obserwacji).Wyniki te pokazują, że zbudowany system spełnia wymagania stabilizacji fazowej dystrybucji ultrastabilnej optycznej częstotliwości wzorcowej. Ocena opracowanych urządzeń w rzeczywistych warunkach środowiskowych potwierdziła skuteczne działanie zaimplementowanych mechanizmów automatycznego sterowania transmisją oraz odporność na nieoczekiwane zdarzenia sieciowe (w tym awarie). Mechanizmy automatycznego relockowania sygnału oraz kontroli polaryzacji pozwoliły na zapewnienie bezobsługowej pracy systemu przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego wysokiej jakości.

Skip to content