22 czerwca zorganizujemy warsztaty na temat kryptografii kwantowej (link do strony wydarzenia i rejestracji) , podczas których naukowcy pracujący w ramach Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych oraz zaproszeni przedstawiciele świata nauki i przemysłu z zagranicy przedstawią podstawy fizyczne kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego (QKD), a także obecny stan rozwoju, perspektywy i wyzwania stojące przed tą technologią. Tematyka warsztatów będzie bezpośrednio dotyczyć infrastruktury budowanej w ramach Laboratorium Technologii Kwantowych, a w szczególności mających powstać łącz do bezpiecznej transmisji danych.

Warsztaty rozpoczną się we wtorek 22.06.2021 r. o godz. 12:00 i odbędą się w formule hybrydowej. Oprócz możliwości indywidualnego uczestnictwa on-line, w jednej z auli Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego będzie można wysłuchać na żywo wykładów prelegentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz transmisji wykładów z innych ośrodków.

Wśród prelegentów znajdą się naukowcy oraz pracownicy europejskich firm telekomunikacyjnych aktywnie zaangażowanych w tworzenie bezpiecznych sieci opartych na technologii QKD:

Eleni Diamanti (Quantum Information Team, Laboratoire d’Informatique de Paris 6 , Sorbonne Université, Paris Centre for Quantum Computing, Francja)

Eleni Diamanti przedstawi koncepcję drugiej rewolucji kwantowej, zasady oraz wyzwania stojące przed komunikacją kwantową (różne technologie, generowanie oraz detekcja pojedynczych fotonów). Ponadto poruszy aspekty i podstawy kryptografii kwantowej i technologii kwantowej dystrybucji klucza.

Andreas Poppe (Austrian Institute of Technology, Austria)

Andreas Poppe przedstawi podstawy technologii QKD, aspekty implementacji oraz standaryzacji technologii. Omówi także projekt OPENQKD będący pilotem inicjatywy Komisji Europejskiej EuroQCI.

Robert Woodward (Toshiba Europe Limited, Cambridge Research Laboratory)

Robert Woodward przedstawi firmę TOSHIBA Europe Limited oraz jej rozwiązania w zakresie systemów kwantowej dystrybucji kluczy.

Pejman Panahi (IDQuantique, Szwajcaria)

Pejman Panahi przedstawi firmę IDQ, jej projekty, produkty oraz podejście do zagadnienia kryptografii kwantowej.

Marc Geitz (Deutsche Telekom, Niemcy)

Marc Geitz przedstawi środowisko testowe technologii QKD zbudowane w Berlinie w ramach projektu OPENQKD a także omówi scenariusze wykorzystania QKD w ramach sieci 5G oraz wstępne wyniki.

Vicente Martin (Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania)

Vicente Martin przedstawi środowisko testowe technologii QKD zbudowane w Madrycie w ramach projektu OPENQKD, będące wspólnym przedsięwzięciem Politechniki w Madrycie oraz operatora Telefonica. Omówi scenariusze wykorzystania QKD w ramach sieci 5G i SDN oraz wstępne wyniki.

Michał Jachura (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)

Michał Jachura omówi fizyczne aspekty bezpiecznej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem kryptografii kwantowej w wolnej przestrzeni. Przedstawi również krótki przegląd rozwijającej się dziedziny satelitarnej komunikacji optycznej oraz bieżące inicjatywy europejskie poświęcone technologii bezpiecznej komunikacji optycznej, takie jak EuroQCI i HydRON

Piotr Rydlichowski (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Piotr Rydlichowski zaprezentuje prace związane z technologią QKD prowadzone w PCSS  w ramach projektów NLPQT, QUAPITAL oraz OPENQKD i omówi środowisko testowe, zastosowania oraz aspekty operacyjnego wykorzystania technologii QKD.

Ponadto  Adam Widomski i Michał Karpiński przedstawią dotychczasowe osiągnięcia oraz plany dalszych prac w dziedzinie informacji kwantowej realizowanych w ramach projektu NLPQT.

Skip to content