Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa
Politechnika Śląska
Gliwice
Politechnika Wrocławska
Wrocław
Uniwersytet Marii Currie-Skłodowskiej
Lublin
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznań
  • Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Wrocławska
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie centrum superkomputerowo-sieciowe
  • Uniwersytet Marii Currie-Skłodowskiej
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

konsorcjant

Uniwersytet Warszawski, lider Projektu, to największa i jedna z najlepszych szkół wyższych w Polsce. Jest jednym z największych pracodawców w Polsce, zatrudnia ponad 7 tysięcy pracowników, w tym prawie 4 tysiące nauczycieli akademickich, kształci prawie 50 tysięcy studentów i ponad 3 tysiące doktorantów.

Czytaj dalej >>

grupy badawcze

Projekt NLPQT będzie realizowany przez następujące grupy badawcze należące do trzech zakładów Wydziału Fizyki: Zakładu Optyki (ZO), Zakładu Optyki Informacyjnej (ZOI) i Zakładu Fizyki Ciała Stałego (ZFCSt):

osoby zaangażowane

konsorcjant

IChF w Warszawie jest jedną z wiodących polskich instytucji badawczych zajmujących się szeroko pojętą chemią. W rankingu instytucji naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się na pierwszym miejscu w kategorii dużych jednostek naukowych

Czytaj dalej >>

grupy badawcze

osoby zaangażowane

konsorcjant

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Misją Politechniki
Śląskiej jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej >>

grupy badawcze

osoby zaangażowane

konsorcjant

Politechnika Wrocławska powstała w 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejących już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dzisiejsza Uczelnia jest kontynuatorem tradycji tych znamienitych polskich uczelni i rozwija się w ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami Dolnego Śląska. Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w kraju, w rankingach ogólnopolskich zajmuje regularnie miejsca w ścisłej czołówce.

Misją Uczelni jest podtrzymanie i rozwijanie kompetencji związanych z kulturą eksperymentu. Kompetencje te stworzyły współczesną cywilizację, warunkują jej istnienie i są głównymi czynnikami rozwoju. W czasach, gdy eksperymenty zastępowane są przez procedury, a pozory liczą się bardziej niż fakty, taka misja ma znaczenie fundamentalne.

Czytaj dalej >>

grupy badawcze

osoby zaangażowane

konsorcjant

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał w 1945 r. i jest obecnie największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby absolwentów. Należy również do elitarnego grona 10 szkół wyższych w kraju, które uzyskały status uczelni badawczej.

Czytaj dalej >>

grupy badawcze

osoby zaangażowane